VITAL FORTE vitaminlar, minerallar va aminokislotalar manbayi hisoblanadi.

VITAL FORTE kombinatsiyalashgan sirop

VITAL FORTE PREPARATINI QO"LLASH BO"YICHA YORUQNOMA.


PREPARATNING QO"LLASH BO"YICHA TIBBIY YO"RIQNOMA


Preparatning savdo nomi: VITAL FORTE Dori shakli: Sirop Tarkibi (250 ml ga):

Faol moddalarUzum   ekstrakti2mg/10mlLovlagi   ekstrakti2mg/10mlLimon ekstrakti2mg/10mlVitaminlarVitamin A1500 ME/10mlVitamin D3150ME/10mlVitamin С150,0 mg/lOmlVitamin E80,0 mg/lOmlVitamin PP20,0 mg/lOmlVitamin VI310,0 mg/lOmlVitamin V510,0 mg/lOmlVitamin VI5,0 mg/lOmlVitamin V25,0 mg/lOmlVitamin V65,0 mg/lOmlVitamin V920 mkg/lOmlVitamin H50 mkg/lOmlVitamin VI210,0 mkg/lOmlMakro va   mikroelementlarKaliv -K10 mg/lOmlKalsiv -Ca20mg/10mlMagniv -MglOOmg/lOmlFosfor -Ph250mg/10mlTemir -Fe75mg/10mlMis- Cu2mg/10mlRux- Zn15mg/10mlYod-J50mkg/10ml 


Aminokislotalar:


Alishtirib bo"lmaydigan aminokislotalar: Arginin, Valin, Gistidin, Izoleysin, Leysin, Lizin, Metionin(75mkg), Treonin, Triptofan, Fenilalanin 20 mg... % kunlik extiyojdan. Alishtirib bo"ladigan aminokislotalar: Alanin, Asparagin kislota, Glitsin, Glutamin kislota, Prolin, Serin, Tirozin, Sistein 15 mg % kunlik extiyojdan.


Tarifi: Sirop shaklidagi tiniq quyuq suyuqlik, preparat yuqori darajadagi aralashma va arzimas darajadagi cho"kma, yorqin jigarrangdan - qizg"ish jigarrang - gacha bo"lgan ko"rinishli sirop. Ta"mi tarkibidagi о" simliklarlar j amlanmasiga xos.


Farmakoterapevtik guruxi


BFQ vitaminlar, aminokislotalar va mineral moddalar kompleksi.


Farmakologik xususiyatlari:VITAL FORTE kombinatsiyalashgan sirop. VITAL FORTE vitaminlar, minerallar va aminokislotalar manbayi hisoblanadi.Vitaminlar ratsional tartibga keltirilgan bo"lib, turli biokimyoviy jarayonlarda faol qatnashadi,organizmga turli biologik yo"nalishda yaxshi ta"sir ko"rsatadi mineral modallar,tabiiy kimyoviy elementlarni organizmda muvozanatga keltiradi. Aminokislotalar to"qima oqsillari,fermentlar,gormonlar va boshqa biologik muhim birikmalarning asosiy qurilish materiali hisoblanadi.


Uzum va lavlagi ekstraktlari vitamin A,C,E,B guruhi, aminokislotalar, kalsiy,temir,kremniy, mineral tuzlariga va organik kislotalarga boy. Qon tomirlarni kengaytiradi, arterial qon bosimini me"yorlashtiradi, hujayralar oziqlanishini yaxshilaydi, stress va toliqishni yengishga yordam beradi, immun tizimini va regenerativ jarayonlarni hamda hujayraviy metabolizmni kuchaytiradi. YalligTanishga qarshi va moslanuvchanlik xususiyatlarini oshiradi. Vitamin A ko"z pigmentlarini shakllanish jarayonida qatnashadi, epitelial to"qima butunligini ta"minlaydi,organizm o"sishini boshqaradi. Vitamin D3 ichakdan kalsiy, fosfatlar va magniy so"rilishini kuchaytiradi, suyak va dentinning tuzilish oqsillarini sintezini va kalsiyni birikishini faolashtiradi, suyak to"qimasini parchalanishiga to"sqinlik qiladi,organizmdan qurg"oshinni chiqib ketishida ishtirok etadi. Vitamin С oksidlanish qaytarilish jarayonlarini boshqarilishida katta ahamiyatga ega, kollagen sintezini taminlaydi, temir va folat kislota metabolizmida hamda steroid gormonlar, katexolaminlar sintezida qatnashadi.


Vitamin E oksidlanishga qarshi xususiyatlarga ega, hujayra membranasida to"yingan yog" kislotalarini oksidlanishdan saqlaydi, hujayralar o"rtasidagi modda,kollagen va elastin tolalar shakllanishida ishtirok etadi.


Vitamin PP to"qima nafas olish jarayonida, yog"lar va uglevodlar almashuvida ishtirok etadi. Vitamin В13 pirimidin asoslarning oraliq mahsuloti bo"lib, nuklein kislotalar sintezida ishtirok etadijigarda albuminlar shakllanishini tezlashtiradi, ayniqsa uzoq gipoksiya sharoyitida,regenerativ xususiyatlarni hamda anabolizmni yaxshilaydi. Vitamin B5 koenzim A ning asosiy qismi bo"lib,atsetillash va oksidlanish jarayonlarida muhum rol oynaydi,endoteliy va epiteliyni tuzilish hamda regeneratsiyasida qatnashadi. Vitamin B1 koferment sifatida uglevodlar almashuvida va nerv tizimining faoliyatida ishtirok etadi,Vitamin B2- hujayra nafas olishi va ko"z idrokida katalizator hisoblanadi, DNK tuzilishida ahamiyatli rol o"ynaydi, to"qima regeneratsiyasi jarayonida qatnashadi (shu jumladan ter hujayralarida).


Vitamiin B6 koferment sifatida aminokislotalar va oqsillar metabolizmida hamda neyromediatorlar sintezida ishtirok etadi.


Vitamin B9 megaloblastlar va normoblastlar normal rivojlanishi uchun zarur. Eritropoezni stimulyasiya qilishda,aminokislotalar(shu jumladan metionin va serin),nuklein kislotalar,purin va pirmidinlar sintezida hamda xolin almashuvi jarayonida ishtirok etadi.


Vitamin H yog" va uglevodlar almashinuvida hamda pirruvat oksidlanishida ishtirok etadi. Vitamin В12 folat kislota bilan birgalikda nukleotidlar sintezida qatanashadi, eritrotsitlar va mielin hujayralari shakllanishida ishtirok etadi,organizmni o"sishi uchun zarur. Kalsiy suyak to"qimasini asosi hisoblanadi, suv, natriy xlor, uglevodlar almashuvini normal kechishini ta"minlaydi, nerv-mushak qo"zg"aluvchivchanligini o"tkazib berishda ishtirok etadi, qon quyulish jarayonini boshqaradi, yallig"lanishga qarshi va desensibilizatsiya xususiyatlarga ega,organizmdagi kislota-asos muvozanatiga ta"sir ko"rsatadi, natriy va kaliy ionlariga nisbatan biologik antagonist bo"lib hujayra membranasini o"tkazuvchanligini taminlaydi, qon-tomir devorini o"tkazuvchanligini susaytiradi, ayrim fermentarlarni faol holatga keltiradi.


Fosfor metabolik va energiya almashuvi jarayonlarida, suyak to"qimasi shakllanishida hamda о"sish jarayonlarida katta rol o"ynaydi.


Sink В gurux vitaminlarining yaxshi o"zlashishiga yordam beradi, suyak to"qimasini yaxshi rivojlanishida muhim ahamiyatga ega, pankreatin asosiy qismiga kiradi va bir qator garmonlar shakllanishida ishtirok etadi. Temir eritropoezda qatnashadi, gemoglobin tarkibida bo"lib kislorod bilan to"qimalarni ta"minlaydi. Kaliy suv-tuz va hujayra ichidagi almashuvlarni, kislota-asos muvozanatini boshqaradi, yurak faoliyatini normallashtiradi, nerv impulslarini mushaklarga yetkazishda ishtirok etadi. Mis to"qima nafas olishida, qon shakllanishida va immun reaksiyalarida qatnashadi. Magniy neyron qo"zg"aluvchanligini va nerv impulsini mushaklarga yetakazib berishni susaytiradi, kofaktor sifatida ko"plab fermentativ jarayonlarda ishtirok etadi.


Yod qalqonsimon bez gormonlarini sintezida muhim ahamiyatga ega.


L-Lizin — to"qimalar o"sishi va tiklanishida, antitelolar, garmon hamda fermentlar shakllanishida zarur bo"lgan aminokislota hisoblanadi. Lizinni qo"shimcha qabul qilish toliqishni oldini oladi, kalsiy o"zlashuvida hamda suyak va biriktiruvchi to"qimalarni tiklanishida yordam beradi. L-Arginin aminokislota oqsillar uchun qurilish materiali hisoblanadi.


L-arginin arterial qon bosimini va yurak-qontomir tizimini faoliyatini me"yorida saqlaydi. Qon-tomir kengaytiruvchi xususiyatga ega bo"lib aterosklerotik tugunchalar paydo bo"lishini oldini oladi. Antitanalar, gormonlar,fermentlar ishlab chiqarilishi uchun hamda to"qimalar o"sishi va tiklanishi uchun ushbu amminokislota zarur.


Metionin -almashtirib bo"lmaydigan aminokislota bo"lib, yog"larni o"zlashtirilishini yaxshilab ularni jigarda va qon-tomir devorlarida yig"ilishini oldini oladi. Metionin oltingugurt manbayi bo"lib erkin radikallarni bartaraf etadi va antioksidlanish ta"sir kuchiga ega. Hujayra membranasi uchun universal qurilish materiali bo"lgan essensial fosfolipidlar aynan letsitin tarkibiga kiradi. Fosfolipidlar hujayra membaranasini tuzilishini tiklaydi va faoliyatini yaxshilaydi hamda ko"plab muhim ahamiyatga ega jarayonlarni boshqaradi. Letsitin surunkali gepatitlarda, sirrozlarda,


ovqatdan,dorilardan,alkogoldan va radiatsiyadan zararlanganda jigar faoliyatini yaxshilaydi. Farmakokinetikasi: Preparatning farmakokinetikasi haqida ma"lumot yo"q. Qo"llanishi: • Anemiyaning barcha turlarida; Temir etishmovchiligi anemiyasida, alimentar anemiyada, homiladorlik va laktatsiya davridagi ayollarda uchraydigan anemiyada.

 • Immunitetpasayishida;

 • Gipotireoz(yodetishmovchiligida);

 • Jismoniy va aqliy rivojlanishning kechikishida;

 • Ruhiyvajismoniy toliqishda;

 • Asab tizimining laichli toliqishida;

 • Bolalar va kattalarda gipo- va avitaminoz profilaktikasida;

 • Turli sababli anemiyalarning tuzalish jarayonini tezlashtirishda;

 • Sportchilarda jismoniy chidamlilikni oshirish uchun;

 • Ayollardagiklimakterikdavrida;

 • Sochlarni to"kiluvchanligi va sinuvchanligida;

 • Organizmning umumiy quvvatini oshirish maqsadida.


Qo"llash mumkun bo"lmagan holatlar:Preparatni


uzum, lavlagi, limon ekstraktilariga va boshqa komponentlariga nisbatan yuqori sezuvchanlik. Qandli diabet.


Qo"llash usuli va dozalari:Yakka tarzda belgilanadi.


Iste"mol qilishdan awal chayqatilsin.


6 yoshgacha 1,25- 2,5 ml dan kuniga 3 mahal ovqat


iste"mol qilishdan 5-10 daqiqa oldin.


6-12 yoshda 2,5-5ml dan kuniga 3 mahal ovqat


iste"mol qilishdan 5-10 daqiqa oldin.


12-16 yoshda 5 ml dan kuniga 3 mahal ovqat iste"mol


qilishdan 5-10 daqiqa oldin.


Kattalarga 5-10 ml dan kuniga 3 mahal ovqat iste"mol


qilishdan 5-10 daqiqa oldin.


Davolash kursini davomiyligi 30 kun.


Zarurat tug"ilganda davolash kursi qaytarilishi


mumkin.(l haftadan so"ng.)


Nojo"ya ta"sirari: Allergik reaksiyalar ehtimoli bor. Dozaning me"yoridan ortiq qabul qilinishi:


Preparatni me"yoridan ortiq qabul qilinishi holatlari haqida xabar qilinmagan


Boshqa preparatlar bilan o"zora ta"siri:


Boshqa dori vositalari bilan qo"llanilganda nojo"ya ta"siri kuzatilmagan.


Chiqarilish shakli:Tabiiy horn ashyodan tayyorlangan sirop 250 ml. Himoyalovchi plombali polietilen flakonda. (1) Himoyalovchi golografik yorliqli karton о"ram (2) Dozator-qoshiq (3) qo"llash bo"yicha yo"riqnoma.


Saqlash sharoiti va yaroqlilik muddatlari:


Preparat bolalar qo"li yetmaydigan, yorug"likdan himoyalangan joyda +25°C gacha haroratda saqlanishi kerak.


Yaroqlik muddati: 2 yil.


Yaroqlik muddati o"tganidan so"ng ishlatish


mumkun emas.


Dorixonalardan berish tartibi: Retsepsiz


Ishlab chiqaruvchi "VITA MED QUVASOY" MChJ, Ferg"ona viloyati, Quvasoy, A Timur QFY, A. Jomiy.k 57 E-mail:vitamed.quvasoy@mail.ru">vitamed.quvasoy@mail.ru http://www.valleypharm.uz" rel="nofollow">www.valleypharm.uzОставить отзыв

Оценка:
              
Текст

Ваше имя
Ваш комментарий будет опубликован после проверки модератором