BINT marleviy n/s 7m x 5sm - Toshkentdagi narxlari