1-[(3-xlorfenil)(fenil)metil]mochevina

Ushbu bo'lim bosh!