1-Xlormetil-2,8,9-trioksa-5-aza-1-silabisiklo[3.3.3] undekan

Ushbu bo'lim bosh!