2-gidroksibutandiovaya kislota

Ushbu bo'lim bosh!