4-nitro-N-[(1RS)-1-(4-ftorfenil)-2-(1-etilpiperidin-4-il)etil]benzamida gidroxlorid

Ushbu bo'lim bosh!