Natriya sitrat digidrat

Ishlab chiqarilish joyi
Ishlab chiqaruvchi