Narxi 75 550 so'mdan / 5 amp. Dorixonalardan izlash

Mahsulotning ko'rinishi saytdagi rasmdan farq qilishi mumkin.

KARNILEV inyeksiya uchun eritma 1g N5

Retseptli preparat

Kategoriya:

- Hazm qilish va moddalar almashinuvi tizimi
Ishlab chiqarilish joyi: - Gretsiya
Faol modda: Levokarnitin ko'proq ko'rsatish
Qadoqda soni: - 5
Ishlab chiqaruvchi: - HELP S.A.
Vakil: - SPEY MEDICAL Британское представительство
ATX kodi: - A16AA01
Noaniqliq haqida habar berish
O'zbekiston Sog'liqni Saqlash Vazirligi tomonidan 19.05.2017 da DV/X 02983/05/17 registratsion raqami bilan ro'yxatdan o'tgan
Narxi 75 550 so'mdan / 5 amp. Dorixonalardan izlash Toshkentning 86 ta dorixonasida topildi

Mahsulot haqida tafsilotlar
Saytda e'lon qilingan ma'lumotlar mutaxassislar uchun mo'ljallangan. O'zingizni-o'zingiz davolash bilan shug'ullanmang. Sog'lig'ingizga zarar bermaslik uchun mutaxassis bilan maslahatlashishga ishonch hosil qiling!
Дори шакли: инъекция учуй эритма.

Таркиби

1 мл эритма хуйидагиларни сахлайди: фаол модда: левокарнитин 200 мг

ёрдамчи моддалар: суюлтирилган хлорид кислотаси, инъекция учун сув.

1 г дан инъекция учун эритма сацловчи 5 ампула поливинилхлорид пластик урамда куллаш буйича йурикномаси билан картон кутида.

Левокарнитин (L-карнитин) - В гурухи витаминларига яхин табиий модда хисобланади. Цитоплазмадан митохондрийларга хужайра мембранаси орхали ёг кислоталарини ташувчиси сифатида моддалар алмашинуви жараёнида иштирок этади, у ерда бу кислоталар куп микдорда АТФ шаклида метаболик энергия хосил булиши билан бета- оксидланиш жараёнига учрайди. Организмда карнитин етишмовчилигида мушак тухималарида (скелет мушаклари, миокардда) липидларни т^шланиши юз беради, бу уларнинг кисхарувчанлик фаоллигини издан чицаради. Оксил ва ёг алмашинувини, тироксиннинг цисман антагониста булиб, гипертиреозда юхори асосий алмашинувни нормаллаштиради, хонда ишкорий задирасини тиклайди, кетокислота досил булишини ва анаэроб гликолизни сусайтиради, лактоацидоз даражасини камайтиради, шунингдек жисмоний фаолликни оширади ва жисмоний юкламаларни узлаштиришни оширади, бунда глюкогенни камрох сарфланишини ва жигарда ва мушахларда унинг захирасини ошишига олиб келади. Левокарнитин анаболик таъсир курсатади, меъда шираси секрециясини рагбатлантиради, охсиллар ва углевод молекулаларини парчаланишини секинлаштиради. Ортихча тана вазнини камайтиради ва мушакларда ёг микдорини камайтиради. Нейротрофик таъсир курсатади, апоптоз ривожланишини тормозлайди, шикастланиш сохасини чегаралайди ва нерв тухимасининг струхтурасини тиклайди.

Мушак орасига юбориб олинганда 3 соатдан кейин эришилади. Терапевтик концентрацияси 9 соат давомида сахланади. Кон плазмасидан жигарга, миокардга, скелет мушакларига киради. Буйраклар орхали, асосан ацил эфирлари хуринишида чихарилади (24 соат давомида 80% дан куп).

Эпигастрал сохада огрик хислари, диспептик куринишлар, мушак кучсизлиги.

Карнилев куникишни чакирмайди, чунки одам организми учун табиий эритма хисобланади. Глюкозани узлаштирилиши ошганида, Карнилев препаратини инсулин ёки гипогликемик перорал препаратларни кабул килаётган кандли диабети булган пациентларга юбориш гипогликемия чакириши мумкин. Шунинг учун гипогликемик даволашни дархол бошкариш учун бундай пациентларда конда глюкозанинг даражасини доимий назорат килиш керак.

Буйрак функциясини яккол бузилишлари булган пациентларда Карнилев препаратининг юкори дозаларини узок вакт перорал килиш потенциал токсик метаболитлар, триметиламин (ТМА) ва триметиламин-М-оксид (ТМАО) концентрацияларини ошишини чакириши мумкин, чунки ушбу метаболитлар одатда сийдик билан чикарилади. Бундай холларда сийдик, нафас ва тер ажралмалари ёкимсиз хидга эга булади.

Хрмиладорлик ва лактация даври:

Карнитиннинг примар тизимли танкислиги булган хомиладор аёллар учун жиддий окибатларни эътиборга олиб, карнитин билан даволашни тухтатган холатларда она учун булган хавф, хомила учун назарий хавфдан юкори.

Левокарнитин кукрак сутининг нормал компонента хисобланади. Левокарнитинни эмизиш вактида куллаш хакида маълумотлар йук.

Транспорт воситалари ёки потенциал хавфли механизмларни бошцариш цобилиятига таъсири:

Препарат транспорт воситалари ёки потенциал хавфли механизмларни бошкариш кобилиятига таъсир курсатмайди.

Препарат болалар ололмайдиган жойда саклансин ва яроклилик муддати утгач кулл ани лмасин.

•     узох вахт гемодиализ олаётган ва хуйидаги симптомлари - доимий яххол мушах спазмлари, миопатия, мушах массасини камайиши, скелет мушакларини кучсизлиги, гипотензия симптомлари, анемия, уни буйракларда реабсорбциясини бузилиши (СБЕ) булган пациентларда картинни иккиламчи етишмовчилиги - тугма (органик ацидурия), орттирилган алиментер карнитин танкцслиги (мальабсорбция, ичак касалликлари);

•     ишемик кардиомиопатаяда миокардда метаболизмни бузилишлари (миокардда энергия манбаи сифатида ёг кислоталарини утилизацияси жуда жадал амалга ошади, шунинг

учун у L-карнитинга жуда мухтож, уни куллагандан кейин кцскаришлар кучини ошиши, мушаклар кейинги дегенерациясини олдини олиш, ЭКГ нормаллашиши кузатилади);

•   стенокардия, уткиР миокард инфаркти, кардиоген шок окибатидаги яккол гипоперфузия холати;

•   марказий ва периферии нерв тизимини шикастланиши, респиратор дистресс-синдроми, психомотор ривожланишни бузилишлари, тиришишлар, атаксия, пирамид бузилишлар, кузларни харакатлантирувчи нервлар томонидан бузилишлар (ташки офтальмоплегия, птоз ва бошкалар);

•   жигарни шикастланиши (авж олиб борувчи гепатомегалия, жигар фибрози, жигар етишмовчилиги куринишлари), буйракларни шикастланиши (Фанкони триадаси,

•    фосфатурия, глюкозурия, аминоациодурия), эндокрин бузилишлар (усишни кечикиши, гипогликемия), эшитишни бузилиши (нейросенсор карлик), куришни бузилишлари (курув нервлари атрофияси, куз тур пардасининг пигментли дегенерацияси, катаракта), меъда-ичак йуллари томонидан бузилишлар билан кечувчи полиневропатия,

•   иштахани пасайиши, тана вазнини камайиши, катталарда ва болаларда озиш билан кечувчи касалликлар ва холатлар;

•   нерв анорексияси (невроген анорексия) ва рухий касалликлардаги жисмоний озиш, дисциркулятор ва жарохат энцефалопатияси;

•   ташки секретор етишмовчилик билан етишмовчилик билан кечувчи сурункали панкреатит;

•     секретор функцияси етишмовчилик билан кечувчи сурункали гастрит;

•     тугрукдаги жарохат ва янги тугилган чакалоклар асфиксияси;

•     озикданиш рефлекслари сусайган (сует эмиш), гипотрофия, гипотония ва адинамияси булган янги тугилган чакалоклар, чала тугилган ва муддатида тугилган чакалоклар; янги тугилган чакалокларда респиратор дистресс-синдроми, тулик парентерал озиклантиришда булган чала тугилган чакалокларни парвариш килиш;

•     янги тугилан чакалоклар сариклиги;

•     огир касалликлар ва жаррохлик аралашувларидан кейинги реконвалесценция даврида,

•     болаларда ва 16 ёшгача булган усмирларда усишни кечиши ва тана вазни танкислиги, болаларда ва 16 ёшгача булган усмирларда тиреотоксикознинг енгил шакллари,

•     тери касалликлари (псориаз, себореяли экзема, учокли склеродермия ва дискоид кизил югурик) да мажмуавий даволаш таркибида;

•     давомли жадал спорт машклари ёки бопща юкори юкламалар (анаболик ва адептоген сифатида), иш кобилияти, чидамлиликни ошириш ва толикишни камайтириш учун;

•     экзоген-конституционал семизликда кулланаДи-

Препаратнинг компонентларига юкори сезувчанликда куллаш мумкин эмас

Г люкокортикостероидлар препаратни тукималарда тупланишига олиб келади.

Препаратни кабул килишдан олдин, пациент бошка препаратларни кабул килаётганлиги хакида шифокорни огохлантириш керак.

Қуруқ, ёругликдан кимояланган жойда, 25°С дан юдори булмаган хароратда сакдансин.

Ярокугалик муддати

3 йил.

Инъекция учун эритма. Катталар, болалар, янги тугилган чакалокларга: мушак ичига, вена ичига инфузия йули билан секин (2-3 минут давомида) юборилади. Адекват дозалашни аниклаш учун плазмада ва сийдикда эркин ва ацетилизацияланган L-карнитиннинг даражасини аниклаб даволашни назорат килиш керак.

Бош мияда кон айланишини уткир бузилишларида 3 кун давомида суткада 1 г дан, сунгра 7 кун давомида суткада 0,5 г дан буюрилади. 10-12 кундан кейин 3-5 кун давомида такроран даволаш курсини утказиш мумкин.

Нимуткир ва тикланиш даврида, дисциркулятор энцефалопатияда ва бош миянинг турли шикастланишларида, карнитин танкислигида препарат буюрилганда беморларга Карнилев суткада 0,5-1 г хисобидан вена ичига (томчилаб, оким билан) ёки мушак ичига (кунига 2-3 марта) суюлтирмасдан 3-7 кун давомида юборилади. Зарурати булганида 12-14 кундан кейин такрорий даволаш курси буюрилади.

Гемодиализда карнитинни иккиламчи танкислигида вена ичига, секин (2-3 минут) 2 г бир марта буюрйлади; уткир миокард инфарктида, уткир юрак етишмовчилигида — суткада 3-5 г, биринчи 2-3 сутка давомида 2-3 марта кабул килишга булинган, кейинчалик дозани 2 марта камайтирилади; кардиоген шокда - пациентни шокдан чикаргунча 2-3 марта кабул килишга булиб, суткада 3-5 г буюрилади.

Метаболизмнинг тугма муаммоларида: дозалаш моддалар алмашинувида тугма огишлар ва даволаш давридаги якколлик даражасига боглик. Уткир декомпенсация колатларида 3-4 марта кабул килиш учун кунига 100 мг/кг гача буюрилади. Агар зарурат булса юкорирок дозаларни куллаш мумкин, лекин бир вактда ножуя самаралар, масалан диарея юзага келиши эхтимоли ошади. Агар препаратнинг инъекцион шаклларини куллаганда яхшиланишга эришилган булса, кунига 1 г дозада Карнилев ичга кабул килиш учун эритма билан самарани бир маромда ушлаб турувчи даволашни давом эттириш мумкин.

Карнилев препаратини дозасини ошириб юборилиш холларида токсиклик хакида маълумотлар йук. Препаратнинг юкори дозалари диарея чакиради. Препаратни узлаштира олиниши кабулнинг биринчи хафтаси давомида ва кабул кдлинадиган дозанинг кар оширилишидан кейин. Дозани ошириб юборилиши симптоматик даволаш керак.Карнитиннинг примар тизимли танкислиги булган хомиладор аёллар учун жиддий окибатларни эътиборга олиб, карнитин билан даволашни тухтатган холатларда она учун булган хавф, хомила учун назарий хавфдан юкори.

Левокарнитин кукрак сутининг нормал компонента хисобланади. Левокарнитинни эмизиш вактида куллаш хакида маълумотлар йук.

Fikr qoldirish
Baho:
              
Matnni kiriting

Ismingiz
Fikr-mulohazangiz moderator tekshiruvidan so'ng nashr etiladi

Mahsulot bo'yicha savolingiz bormi?

Savol qoldirish

Mulohazalar

KARNILEV inyeksiya uchun eritma 1g N5 dori vositasi O'zbekiston dori vositalari reestrida ro'yxatdan o'tganmi?
Ha, preparat O'zbekiston dori vositalari reestrida ro'yxatdan o'tgan.
KARNILEV inyeksiya uchun eritma 1g N5 dori vositasi ishlab chiqaruvchisi kim va u qaysi davlatda ishlab chiqarilgan?
KARNILEV inyeksiya uchun eritma 1g N5 dori vositasi HELP S.A. tomonidan Gretsiya mamlakatida ishlab chiqarilgan.
Ushbu dori vositasi qanday kasallikni davolash uchun ishlatiladi?
Hazm qilish va moddalar almashinuvi tizimi
O'zbekistonda dorixonalarda KARNILEV inyeksiya uchun eritma 1g N5 dori vositasi qancha turadi?
KARNILEV inyeksiya uchun eritma 1g N5 dori vositasining boshlang'ich narxi - 75 550 so'mdan.
KARNILEV inyeksiya uchun eritma 1g N5 dori vositasi resept bo’yicha sotiladimi?
KARNILEV inyeksiya uchun eritma 1g N5 dori vositasi resept bo'yicha sotiladigan dori

Analoglar
ELVOKARIN eritma 5 ml N5
ALMIBA sirop 400mg/ml 120ml
Narh: 18 400 so'mdan Batafsil
ZEVRITIN inyeksiya uchun eritma 1000mg/5ml N5
Narh: 82 000 so'mdan Batafsil
ZEVRITIN NEO eritma dlya priema vnutr 1000mg/10ml 50ml N1
KARTAN inyeksiya uchun eritma 200 mg/1 ml 5 ml N5
Narh: 82 800 so'mdan Batafsil
KARTAN eritma dlya priema vnutr 1g/10ml 10ml N10
Narh: 83 400 so'mdan Batafsil
AVIKARNITIN eritma dlya priema vnutr 100mg/ml 100ml N1
 • Ishlab chiqarilish joyi: Hindiston
 • Faol modda: Levokarnitin ko'proq ko'rsatish
 • Ishlab chiqaruvchi: Avantika Medex Pvt. Ltd, Индия произведено: Mars Remedies Pvt. Ltd
AVIKARNITIN eritma dlya priema vnutr 100mg/ml 10ml N10
 • Ishlab chiqarilish joyi: Hindiston
 • Faol modda: Levokarnitin ko'proq ko'rsatish
 • Ishlab chiqaruvchi: Avantika Medex Pvt. Ltd, Индия произведено: Mars Remedies Pvt. Ltd
L VIAVA inyeksiya uchun eritma 1g N10
 • Ishlab chiqarilish joyi: Turkiya
 • Faol modda: Levokarnitin ko'proq ko'rsatish
 • Ishlab chiqaruvchi: Dr.Sertus Ilac Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi, Турция произведено: Mefar Ilac Sanayii A.S.
 • Vakil: Dr.Sertus
Narh: 67 740 so'mdan Batafsil
ELKAR inyeksiya uchun eritma 100mg/ml 5ml N10
 • Ishlab chiqarilish joyi: Rossiya
 • Faol modda: Levokarnitin ko'proq ko'rsatish
 • Ishlab chiqaruvchi: Пик-Фарма, ООО произведено Эллара,ООО
Narh: 83 900 so'mdan Batafsil
Narh: 59 600 so'mdan Batafsil
ALMIBA inyeksiya uchun eritma 1 g/5 ml 5 ml N5
Narh: 75 900 so'mdan Batafsil
AVIKARNITIN eritma dlya priema vnutr 100mg/ml 50ml N10
 • Ishlab chiqarilish joyi: Hindiston
 • Faol modda: Levokarnitin ko'proq ko'rsatish
 • Ishlab chiqaruvchi: Avantika Medex Pvt. Ltd, Индия произведено: Mars Remedies Pvt. Ltd
Narh: 49 000 so'mdan Batafsil
AVIKARNITIN inyeksiya uchun eritma 200mg/ml 5ml N5
 • Ishlab chiqarilish joyi: Hindiston
 • Faol modda: Levokarnitin ko'proq ko'rsatish
 • Ishlab chiqaruvchi: Makcur Laboratories Ltd., Индия для Avantika Medex Pvt. Ltd., Индия
Narh: 62 500 so'mdan Batafsil
Metakartin eritma 5ml N5
Levokar eritma 1000mg/10ml 50ml N1
Narh: 73 800 so'mdan Batafsil
L VIAVA eritma dlya priema vnutr 1g N10
 • Ishlab chiqarilish joyi: Turkiya
 • Faol modda: Levokarnitin ko'proq ko'rsatish
 • Ishlab chiqaruvchi: Dr.Sertus Ilac Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi, Турция произведено: Abdi Ibrahim Ilac San. Ve Tic. A.S.
Narh: 67 740 so'mdan Batafsil
L VIAVA inyeksiya uchun eritma 1g N5
 • Ishlab chiqarilish joyi: Turkiya
 • Faol modda: Levokarnitin ko'proq ko'rsatish
 • Ishlab chiqaruvchi: Dr.Sertus Ilac Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi, Турция произведено: Mefar Ilac Sanayii A.S.
 • Vakil: Dr.Sertus
Narh: 66 020 so'mdan Batafsil
Elkarnit eritma 1 g/10 ml 10 ml N10
KANITRIN NEO eritma dlya priema vnutr 1000mg/10ml 50ml N1
Narh: 59 600 so'mdan Batafsil
TONIKAR eritma dlya priema vnutr 1000mg/10ml 50ml N1
Narh: 65 500 so'mdan Batafsil
Ishlab chiqaruvchining dorilari